Ett charmigt ställe som ger allt du kan önska dig.

Placera ut hjärtstartare på fler pensionat

Idag kan man se allt fler hjärtstartare på offentliga platser så som på tåget, väntrum eller på flygplatser. Detta är platser som det samlas mycket människor på och därmed anses det vara en plats där dessa ska finnas. På ett pensionat eller andra boenden som hotell är det också viktigt att se till att man har en hjärtstartare. Detta ifall någon av gästerna drabbas av plötsligt hjärtstopp. Detta kan faktiskt hända vem som helst. Den som drabbas kan vara ung eller gammal, ha bra hälsa eller dålig. Det är inget av detta som styrs om man drabbar. Oavsett vem som drabbas så har de en större chans med hjälp av en hjärtstartare. När hjärtat stannar är det viktigt att snabbt få igång det igen, annars kan hjärnan skadas och det kan i värsta fall leda till döden. Man bör försöka få igång hjärtat inom 3 minuter genom att göra en defibrillering. För att kunna göra det så måste man ha en hjärtstartare.

Hearty erbjuder hjärtstartare

Hearty är ett företag som erbjuder hjärtstartare samt tillbehör till den. Vi har köp en och placerat på vårt pensionat. Se till att även du gör något åt detta och införskaffa ett till ditt företag. Även privatpersoner kan köpa dessa hos Hearty. Med dessa maskiner kan man öka siffran med överlevande. Idag är det nämligen få som överlever ett plötsligt hjärtstopp när de befinner sig utanför ett sjukhus. Med en hjärtstartare ökar man chanserna1

27 Apr 2016